Sent på jorden

flaggprydd sång

 

morgonen vaknar blåögd och vinden öppnar fönstret för him-

len bland vita moln och fladdrande gardiner

utanför kvittrar fåglarna pärlband i buskarna som knoppas

och regndropparna glittrar som pärlor i det gröna gräset

medan solskenet vältaligt berömmer de rodnande blom-

morna..

och trädenas händer välsignar stilla dagsljuset som lånar all-

ting lugn och skönhet medan tysta svalor jagar evighe-

tens insekt i den osynliga luften och solen spelar och

sjunger guld! guld! och hela den klara blå himlen

i lungorna…

______________________________________________________________

 

böljeslag

 

blå är mina önskningar, blå är himlens och havets önskningar

för hårt är människornas liv för mig, jag trivs bland

musslorna och tången

mina stränder är havets halsband och havet andas lugnt och

rasslar sakta med alla sina kiselstenar..

i molnena spelar en osynlig stråkkvartett med färger och

solen dör som en svan av ljus

kanske någon ger mig fåglar att flyga med i solens röda

kölvatten där min fosforstjärna darrar

om jag väntar kanske någon förvandlar mina önskningar till

raketer och låter dem explodera bredvid ett moln långt

borta

då skulle blåa stjärnor sakta regna ner i den röda kvällen..

blå är mina önskningars stjärnor, för hårt är människornas

liv för mig

 

______________________________________________________________

 

 

sonatform

denaturerad prosa

 

krossa bokstävlarna mellan tänderna gäspa vokalerelden brinner i helvete kräkas och spotta nu eller aldrig jag
och svindel du eller aldrig svindel nu eller aldrig.

vi börjar om

krossa bokstävlarna makadam och tänderna gäspar

vokaler, svetten rinner i helvete jag dör i mina vindlingar
kräkas nu eller aldrig svindel jag och du. jag och han hon det.
vi börjar om. jag och han hon det. vi börjar om. jag och han
hon det. vi börjar om. jag och han hon det. skrik och rop:
det går fort vilken rasande fart i luft och helvete i mina vind-
lingar som vansinnet i luften svindel, skrik och rop: han fal-
ler han har fallit. det var bra det gick fort vilken rasande fart
i luft och helvete i mina vindlingar kräkas nu eller aldrig
svindel jag och du. jag och han hon det. vi börjar om. jag
och han hon det. vi börjar om. jag och han hon det. vi bör-
jar om. jag och han hon det

vi börjar om

krossa bokstävlarna mellan tänderna gäspa vokaler, el-

den brinner i helvete kräkas och spotta nu eller aldrig jag och
svindel du eller aldrig svindel nu eller aldrig.

 

______________________________________________________________

 

apoteos

 

ge mig gift att dö eller drömmar att leva

askesen skall sluta snart i månens portar som solen redan

välsignat

och fastän oförmälda med verkligheten skall den dödes

drömmar sluta beklaga sitt öde.

fader åt din himmel återlämnar jag mitt öga som en blå

droppe i havet

den svarta världen böjer sig inte mer för palmer och

psalmsång

men tusenåriga vindar kammar trädenas utslagna hår

källor släcker den osynlige vandrarens törst

fyra väderstreck står tomma omkring båren

och änglarnas musslin förvandlas

genom ett trollslag

till intet