Bli medlem

Som medlem i Gunnar Ekelöf-sällskapet får du bland annat ta del av föreläsningar, seminarier, tidigare outgivet material, samt medlemsbladet Ekelöfet.

Medlemsavgift 200 kr/år enskild medlem (erhåller sällskapets julgåva),

50 kr för  ytterligare familjemedlem.

Inbetalas till Pg 47 44 72-8. Ange namn, adress och gärna e-post.

För att bli medlem i sällskapet, eller om du har frågor, vänligen mejla till register@gunnarekelof.se så tar vi kontakt med dig inom kort.