Gunnar Ekelöf

Ekelöf i årtal

Här kan du se en kortfattad bibliografi över Gunnar Ekelöfs verk. I menyn till vänster kan du läsa utdrag ur några av hans diktsamlingar.

* sent på jorden 1932  dikter
* Fransk surrealism 1933  översättningar
* Dedikation 1934  dikter
* Hundra år modern fransk dikt 1934  översättningar
* Sorgen och stjärnan 1936  dikter
* Köp den blindes sång 1938  dikter
* Färjesång 1941  dikter
* Promenader 1941  prosa
* Non Serviam 1945  dikter
* Utflykter 1947  prosa
* Om hösten 1951  dikter
* Strountes 1955  dikter
* Blandade kort 1957  prosa
* Verklighetsflykt 1958  prosa
* Opus Incertum 1959  dikter
* Valfrändskaper 1960 översättningar
* En Mölna-Elegi 1960  dikt
* En natt i Otocac 1961  dikter
* sent på jorden med Appendix 1962 och En natt vid horisonten 1962  dikter
* Livet i ett svunnet Stockholm (tillsammans med Gunnar Reinius) 1963  kulturhistoria
* Diwan över Fursten av Emgión 1965  dikter
* Sagan om Fatumeh 1966  dikter
* Vägvisare till underjorden 1967  dikter

Posthuma böcker

* Partitur 1969  dikter
* Lägga patience 1969  prosa
* En självbiografi 1971  (utg. Ingrid Ekelöf)
* En röst 1973  (utg. Ingrid Ekelöf)
* Grotesker (utg. Roger Fjellström) 1981
* Variationer (urval lyrik, förut endast publicerad i tidningar o.dyl.) 1986
* Drömmen om Indien (urval prosa, förut endast publicerad i tidningar o.dyl.) 1989
* Skrifter, volym 1-8 samt register (redaktör Reidar Ekner) 1991-93

Brevsamlingar

* Frysom:lysom! Elmer Diktonius och Gunnar Ekelöf brevväxlar (utg. U.T. Moberg) 1984
* Brev 1916-1968 (urval C.O. Sommar) 1989
* Brevet till Maj Sandman 1989
* Gunnar Ekelöf och Gottfrid Walldén (utg. Paul Åström) 1990
* Brev från Gunnar Ekelöf (utg. Paul Åström) 1991

Ekelöfs diktsamlingar utgavs 2015 i originalskick av Svenska Akademien, red Anders Olsson och Anders Mortensen. Tvåbandsvolymen heter Samlade dikter (Atlantis).
Den slutgiltiga versionen av dikterna finns i Reidar Ekners utgåva Skrifter volym 1-3 och de outgivna dikterna i volym 4; hans samlade prosa – med vissa undantag – finns i volym 5-8. Hans översättningar finner man i Skrifter 5.

Gunnar Ekelöf publicerade mängder av artiklar, recensioner, essäer, dikter och annat, i  dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, antologier, jultidningar. Gunnar Ekelöf-sällskapet arbetar med att ge ut detta material i form av ”julgåvor”.

Dessa arbeten, samt alla översättningar, intervjuer m.m. fram till 1969 finns upptagna i

* Gunnar Ekelöf. En bibliografi sammanställd av Reidar Ekner (1970).

Ett standardverk är
* Carl Olov Sommar: Gunnar Ekelöf. En biografi (1989).

Läs om de viktiga årtalen i Gunnar Ekelöfs liv i den kortfattade biografin