Gunnar Ekelöf-sällskapet

Gunnar Ekelöf-sällskapet stiftades 1989 i Stockholm. Sällskapet har till ändamål att främja intresset för Gunnar Ekelöf och hans författarskap, bland annat genom att ordna möten och seminarier, samt att organisera utflykter till miljöer som har varit av betydelse för honom och som kan bidra till förståelsen av hans verk. Sällskapet siktar även till att utge texter av Ekelöf som inte tidigare varit tryckta, som är utgångna, eller som inte finns tillgängliga i tillförlitliga utgåvor.

Genom ett medlemsblad och andra utskick hålls du informerad om styrelsens arbete, vilka utgivningar och program som är att vänta samt om böcker med anknytning till Gunnar Ekelöfs författarskap.