EKELÖFET

Sällskapets tidskrift, Ekelöf’et, utkommer sporadiskt.

Mellan 1990 och 2001 utgavs 25 nummer under namnet Gunnar Ekelöf-sällskapets medlemsblad.
Från och med nr 26 lade redaktören Reidar Ekner till det nuvarande namnet.

Sedan 2006 görs medlemsbladet av en redaktionsgrupp utsedd av styrelsen.

Ekelöf’et har följande fasta avdelningar:

Essäer och långrecensioner
Medlemsinformation
Notiser
Debatt
Närläsning av en Ekelöfdikt

Vi tar tacksamt emot material med Ekelöfanknytning. (Tyvärr medger sällskapets ekonomi ingen arvodering.) Mailadress: ekelofet@gunnarekelof.se

Ekelöf’et skickas ut till alla medlemmar men kan även köpas styckevis på Rönnells Antikvariat.