STYRELSE

Ordförande sedan 2021: Lotta Muth
Ledamöter: Anders Claesson, Astrid Bäckström, Astrid Linder, Anna Säflund-Orstadius, Karin Levander, Daniel Möller, John Swedenmark och Firat Ceweri.

Ordföranden i Ekelöf-sällskapet sedan bildandet 1989

Bengt Landgren 1989 – 92

Paul Åström 1992 – 94

Lars Caiman 1994 – 97

Claes Sundelin 1997 – 99

Göran Martling 1999 – 04

Magnus Halldin 2004 – 10

Svante Ögren 2010 – 11

Karin Levander 2011 – 16

Astrid Bäckström och Anna Säflund-Orstadius 2016 – 2020