STYRELSE

Delat ordförandeskap: Astrid Bäckström och Anna Säflund-Orstadius
Ledamöter: Anders Claesson, Carl Ehrenkrona, Karin Levander, Lotta Muth, Daniel Möller, John Swedenmark och Johan Flemberg.
Ständigt adjungerade: Bo Ahlström och Astrid Linder

Ordföranden i Ekelöf-sällskapet sedan bildandet 1989

Bengt Landgren 1989 – 92

Paul Åström 1992 – 94

Lars Caiman 1994 – 97

Claes Sundelin 1997 – 99

Göran Martling 1999 – 04

Magnus Halldin 2004 – 10

Svante Ögren 2010 – 11

Karin Levander 2011 – 16

Astrid Bäckström och Anna Säflund-Orstadius 2016 –