Ekelöf och den kvinnliga aspekten

Välkommen till vårens/höstens föreläsningsserie på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm! Lokal: Palmesalen.

Ett samarrangemang mellan Ekelöfsällskapet och ABF Stockholm. Måndagar kl 18 (med undantag för 15 maj) Femte föreläsningen hålls 24 september kl 18 av Agnes Mesterton ” Representationen av kvinnan i Ekelöfs poesi”, se nedan.

 

19/2

Författaren Peter Mosskin, vars nya bok ”Systrarna” ges ut i okt 2017, samtalar med förläggaren, författaren Jonas Ellerström. Mosskins bok handlar om systrarna Flodquist, Nun, Margit och Nini. Nun utbildar sig till sjukgymnast och lever i Paris och São Paulo, men flyttar hem när andra världskriget står för dörren. Margit är småskollärare och startar 1943 Sveriges första pedagogiska tidskrift för småskolan. Nini läser hos Maria Montessori i Rom och arbetar sedan på den av Carl Malmsten grundade Olofskolan, på Ericastiftelsen och sist på barnbyn Skå. Två av dem, Nun och Nini, är i tur och ordning gifta med Gunnar Ekelöf. Margit delar sin man med en annan kvinna. Nun och Nini gav ut varsin diktsamling på 40-talet. Jonas Ellerström talar om de två diktsamlingarna.

19/3

Förläggaren/ författaren Jonas Ellerström om förhållandet mellan Gunnar Ekelöf och Edith Södergran.

Ekelöf beundrade Södergrans poesi och vallfärdade till hennes hem i Finland. Ellerström utgår bl a från Agneta Rahikainens bok ”Kampen om Edith” (2014) som ger nya perspektiv på hur Södergrans liv och diktning uppfattats av författarkolleger och forskare.

16/4

Daniel Pedersen, forskare i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms Universitet, om Nobelpristagaren och författaren Nelly Sachs korrespondens med diktaren Ekelöf, bl a deras alltmer personliga brevväxling, där Ekelöf engagerade sig i Sachs öde och hjälpte henne mota demonerna genom att låna henne en av sina ikoner.

15/5

Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet om brevväxlingen mellan Ekelöf och Brita Wigforss, litteraturkritiker på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och sedermera docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes intresse för hans dikter gjorde att han berättade mycket öppet om deras bakgrund, särskilt ifråga om Jungfrun. Helena Bodin har tidigare talat om Ekelöfs resa till Istanbul 1965 och hur han använt ikoner i sin poesi, föredrag som publicerats i Ikon och ekfras (Artos 2013). Hon arbetar nu med den här brevväxlingen, där Ingrid Ekelöf efter sin makes bortgång fortsatte att skriva till Brita Wigforss, i en livslång vänskap som kom att vara nära trettio år.

måndag 24/9  kl 18, ABF-huset, Sveavägen 41

”Representationen av kvinnan i Ekelöfs poesi” ( från förlust till sublimering av den melankoliska positionen)

Den inre bilden, den kvinnliga tematiken och symboliska kvinnogestaltningen i Ekelöfs diktning med psykoanalytikern och psykiatern Agnes Mesterton, även i redaktionen för tidskriften Divan.