Kallelse

till Gunnar Ekelöf-sällskapets
Årsmöte 2019
Lördag 4 maj klockan 14 i biblioteket, Sigtunastiftelsen, Sigtuna
kl 14-15 Uppläsningskavalkad av Ekelöfbrev
Astrid Bäckström, Lotta Muth och John Swedenmark
väljer bland godbitar och annat
kl 14.30 Fikapaus
kl 15 Årsmöte
Förslag till dagordning
1.Mötet öppnas
2.Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
3.Fastställande av dagordning
 4.Val av mötesordförande och mötessekreterare 5.Val av justeringsmän för årsmötesprotokollet
6. Årsberättelse för år 2018 7.Kassörens redogörelse

8. Revisionsberättelse
9.Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
10.Val av ordförande för 2018

11.Val av styrelseledamöter
12.Val av jury till Gunnar Ekelöf-priset
13.Val av revisorer

14.Val av valberedning
15. Fastställande av årsavgift och budget för 2019
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande
Valberedningens förslag, årsredovisning och årsberättelse delas ut i samband med årsmötet

För att läsa verksamhetsberättelsen för 2018 klicka på raden nedan:

1.verksamhetsberattelse-for-gunnar-ekelofsallskapet-ar-2018

För att läsa årsredovisningen 2018 och valberedningens förslag för 2019 klicka på raden nedan:

arsredovisning-2018valberedningens-forslag-till-arsmotet-2019