Härmed kallar vi Ekelöfsällskapets medlemmar till Årsmöte lördag 5 maj kl 14

i Biblioteket på Sigtunastiftelsen.

Efter årsmötet: föreläsning av John Swedenmark på ämnet ”Ekelöf i Jämtland på 1930-talet”

Därefter visning av Ekelöfrummet och möjlighet att äta middag på egen bekostnad i Sigtunastiftelsens restaurang.                        Middagsgäster ombeds helst förhandsanmäla sig till info@gunnarekelof.se

dagordning

verksamhetsberattelse-2017-ekelof

valberedningen-2018-forslag

arsredovisning-2017

Ekelöfsällskapets verksamhetsberättelse för år 2017:

Det har varit ett livaktigt verksamhetsår och ni medlemmar har troget slutit upp kring de många evenemangen.                                            Under våren 2017 fortsatte den öppna studeicirkeln BokförBok genomgången av Ekelöfs samlade dikter, i Svenska Akademiens utgåva från 2015. I december satte vi punkt i och med Vägvisare till underjorden (1967), Ekelöfs sista diktsamling. Många givande synpunkter och inträngande tolknigsmöjligheter lades fram under dessa fina kvällar .                                                                                                                             Den Ekelöfska hösten 2017 inleddes den 17 september på Mölna brygga på Lidingö med en iscensättning av En Mölna-elegi i bearbetning av Henrik Holmberg, som själv dök upp som Ekelöf, klädd i ljublå morgonrock och basker, omgiven av skådespelarna Paula Brandt, Mikael Saedén och Sonja Lund. Spelledare och animatör var Anders Mortensen. Solen korsade Danvikens spira och reflekterades i vågorna utanför bryggan.                                                                                                                                                                                                                                               
I Trosa ägnades, på inbjudan av det 150-årsjubilerande stadshotellet, den 15 oktober åt en Litterär söndag kring Gunnar Ekelöf. Oskar Schönnings trio (Oskar Schönning, gitarr, Felisia Westberg, kontrabas, Anja Bigrell, sång) framförde ”Vykort” från cdn med samma namn, där Schönning tonsatt åtta dikter av Ekelöf. Göran Martling läste ur Erik Asklunds ”Livsdyrkarna” från 1963 om Gunnar Ekelöfs, Stig och Lisa Åsbergs samt Erik Asklunds besök på Trosa Stadshotell en sommardag omkring 1935.                            ”Trosa tycktes oss på den tiden som något av en förtrollad trädgård med ett verkligt gästfritt stadshotell” berättar Ekelöf i essän ”De litterära torpens tid” från 1943. Martlings bok om Stig Åsberg fanns till försäljning. Konstnären Lenny Clarhäll förmedlade några tankar om Gunnar Ekelöfs tid på Erikslund, Hölö. Astrid Bäckström ställde ut sitt vävda porträtt av Gunnar Ekelöf.                                                                                       På Arkivens dag den 11 november gavs ett seminarium på Sigtunastiftelsen med titeln Arkivens betydelse som minnesförmedlare. Ingrid Ekelöf i centrum. Dagen inleddes med en presentation av Stiftelsens Klipparkiv. Leif Jonsson, arkivarie på Sigtunastiftelsen visade arkivet.
Övriga medverkande var Peter Ejewall litteraturforskare universitetsbiblioteket Carolina, Uppsala. Helena Bodin professor, litteraturvetare Stockhloms universitet . Astrid Linder från Ekelöfsällskapet berättade om Ingrid Ekelöfs Hemarkiv. Petra Lyon, Köln, som under lång tid arbetat med hemarkivet, redogjorde för dess tillkomst, uppbyggnad och organisation. Föredraget illustrerades med bilder, med benägen hjälp av Anders Claesson.                                                                                                                                                                                                     Torsdag 7 december kl 19 var det dags för bokrelease i Benhuset vid Katarina kyrka på söder i Stockholm med ett program om mystik hos Gunnar Ekelöf och Sven Delblanc. Anne Sörman, präst, forskare och författare talade utifrån den nyutkomna boken med titeln ”Jag skriver till dig från ett avlägset land…” Mystik och livssyn hos Gunnar Ekelöf och Sven Delblanc, (2017, Carlssons förlag).
Några av bokens tio skribenter medverkade: Lars Ahlbom, litteraturvetare, vice ordförande i Delblancsällskapet, John Swedenmark, översättare och sekreterare i Ekelöf-sällskapet, Görel Cavalli-Björkman, konstvetare och Bo Gustavsson, författare.
Läsning av texter av Delblanc och Ekelöf, samt ur den nyutkomna boken under kvällen.Programmet genomfördes i ett samarbete mellan Katarina kyrka, Ekelöf- och Delblancsällskapen.                                                                                                                                                            Styrelsen
 har representerats av Karin Levander i Istanbul vid releasen av Firat Ceweris översättning till kurmanji av Diwan över fursten av Emgión.                                                                                                                                                                                                                                     Cirkeln BokförBok och året slöts den 12 december när Ekelöf visade vägen till underjorden ( se ovan!)

Astrid Bäckström& Anna Säflund-Orstadius, i delat ordförandeskap, tackar för det gångna året och ser fram mot att få möta Er, trogna medlemmar i Ekelöfsällskapet, vid många innehållsrika tillfällen under det kommande verksamhetsåret.

Dagordning för Ekelöfsällskapets Årsmöte 5 maj 2018

 1. Mötet öppnas

2. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

 1. Fastställande av dagordning

4. Val av mötesordförande och mötessekreterare

 1. Val av justeringsmän för årsmötesprotokollet
 2. Årsberättelse för år 2017
. Kassörens redogörelse
 3. Revisionsberättelse

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 1. Val av ordförande för 2018

11. Val av styrelseledamöter

12. Val av jury till Gunnar Ekelöf-priset

 1. Val av revisorer
 2. Val av valberedning

15. Fastställande av årsavgift och budget för 2017

 1. Ekelöfprisets framtid
 2. Övriga frågor
 3. 
Mötets avslutande