Styrelsen har funnit att sällskapets årsmöte för 2020 inte kan avhållas, eftersom så många skulle vara förhindrade att närvara.

Därför blir det ett dubbelårsmöte i maj 2021, kombinerat med utdelning av Gunnar Ekelöf-priset för 2020. Pristagaren tillkännages mot slutet av året.