Södertälje kommun har bestämt att sätta upp en skylt som påminner om Gunnar Ekelöfs tid i Hölö och Mörkö på 1930- och 1940-talet. Närmare bestämt handlar det om ett citat ur essän ”De litterära torpens tid”.

Invigningen äger rum den 13 november. Se här inbjudan och anvisningar för hur man anmäler sig!