Vi går igenom den sista delen av Ekelöfs Diwantrilogi: Vägvisare till underjorden ( 1967) måndag 4 dec kl 18 på ABF-huset i Stockholm med varsam intro och ledning av John Swedenmark . Vi utgår från Svenska Akademiens utgåva (1915)vagvisare till underjorden av Ekelöfs samlade dikter så som de såg ut i sin förstautgåva.

Inträde 60 riksdaler. Varmt välkomna!