Jag skriver till dig från ett avlägset land…
Ett program om mystik hos Gunnar Ekelöf och Sven Delblanc

Torsdag 7 december kl 19 i Benhuset vid Katarina kyrka på söder i Stockholm

Anne Sörman, präst, forskare och författare talar utifrån en nyutkommen bok med titeln Jag skriver till dig från ett avlägset land… Mystik och livssyn hos Gunnar Ekelöf och Sven Delblanc, (2017, Carlssons förlag).
Några av bokens tio skribenter medverkar:
Lars Ahlbom, litteraturvetare, vice ordförande i Delblancsällskapet
John Swedenmark, kulturjournalist och sekreterare i Ekelöf-sällskapet
Görel Cavalli-Björkman, konstvetare
Bo Gustavsson, författare
Läsning av texter av de båda författarna samt ur den nyutkomna boken under kvällen.
Efter programmet i Benhuset är Församlingshemmet på Högbergsgatan15 öppet för fortsatt samtal över en fika. Boken kommer att finnas till försäljning – betalas helst med kontanter.
Programmet genomförs i samarbete med Ekelöf-sällskapet och Delblancsällskapet.
Benhuset är ett gult hus vid Katarina kyrka på kyrkogården mot Södermannagatan. Ett rustikt rum utan tillgång till wc.