Sagan om fatumehVi utgår från Mortensen/Ohlssons utgåva av Ekelöfs samlade dikter,

utgivna av Svenska Akademien 2015 i deras Svenska Klassikerserie.

Ekelöfs dikter så som de publicerades i sina förstautgåvor, med illustrationer