7da95abb39269a15655e62ad6d0c4146Den öppna studiecirkeln Bokförbok fortsätter med Ekelöfs diktsamling Diwan över fursten av Emgion (1965) måndagen den 2 oktober kl 18 på ABF-huset, Sveavägen 41 – under John Swedenmarks varsamma ledning. Inträde 60 kr ( lokalkostnad) Alla varmt välkomna!

Följande datum för de två resterande diktsamlingarna i akritcykeln  måndag 6 november kl 18 Sagan om Fatumeh ( 1966) och måndag 4 december kl 18 Vägvisare till underjorden