molna

Expedition söndag 17 sept till Mölna brygga på Lidingö med början kl 14( prick)

 Alt 1 Från Ropsten 13.19 med Lidingöbanan mot Gåshaga brygga, gå av vid hållplats Kottla kl 13.31. Sedan promenad ca 700 m.
Alt 2  Från Ropsten,kl 13.11 med buss 201 mot Kottla, gå av vid hållplats Kottla station kl 13.27. Sedan får man gå drygt 700 meter för att komma fram till Mölna.
Oavsett vad man väljer så går både buss och Lidingöbana inte så ofta på söndagar, ca 20 minuters intervall.

Mölna brygga ligger på södra Lidingö, nerför gångstigen efter Mölnavägens slut. Medtag gärna stolar och vänner. Varmt välkomna!

läs mer om begivenheten nedan:

Enligt den spektakulära fiktionen i Gunnar Ekelöfs boklånga dikt En Mölna-Elegi, utgiven 1960, utgör poemet ”ett vertikalsnitt genom alla de olika lagren av samtidigt framflytande tidselement”, genom såväl klockans tid som tidsupplevelsens inre värld hos diktjaget. Denna försvinnande korta stund har omvänt utvidgats till den poetiska storform som utgörs av allkonstverket En Mölna-elegi, vilket har karaktären av både en för upphovsmannen representativ ”levnadsstämning” och ett autoepitafium, en livssammanfattning i diktens form – ”en gravsten över mig, en rest av mig”, som Ekelöf sammanfattar ambitionerna i en anteckning.

Att En Mölna-elegi äger rum i ett enda ögonblick poängteras genom att tre pregnanta bilder återkommer i dikten: en vattendroppe faller två gånger i ”gröna tunnan” och säger första gången ”Blink!”, andra gången ”Blank!”, samma äpple landar vid tre tillfällen i gräset och ”Dunsar dovt, dumt, ligger stumt” och solens gång hejdas såväl i diktens början som slut genom samma formel: ”Tiden hämmad och hetsad: / Solen spetsad / på Danvikens spira”. Som Anders Mortensen framhåller i kommentardelen till Gunnar Ekelöfs Samlade dikter i Svenska Akademiens klassikerserie är detta emblem för tidens hejdade gång ett konventionellt tecken i alkemistiska sammanhang, där det åtråvärda guldet framställs som en genomborrad sol – och i denna poesins alkemi tillhandahåller elegin sin dolda upplysning om vid vilket datum och klockslag den utspelar sig: från diktjagets position på Mölna brygga inträffar det bara under någon höstdag att solen passerar i höjd med Danvikens spira.

För att undersöka, celebrera och framföra diktens ögonblick arrangeras söndagen den 17 september en expedition till Mölna brygga på Lidingö. Med början kl. 14.00 (prick) kommer först mätningar och beräkningar av diktens unika stund att utföras, vilka övergår i en iscensättning, kallad

På Mölna Brygga

Bearbetning av Gunnar Ekelöfs En Mölna-elegi

gjord av Henric Holmberg för en performance på Mölna brygga den 17 september

I rollerna:

Gunnar 1 – Henric Holmberg

Gunnar 2 – Paula Brandt

Gunnar 3 – Sonja Lund

Gunnar 4 – Joakim Saedén

Spelledare – Anders Mortensen

Scenografi och kostym: Ann-Margret Fyregård

Mölna brygga ligger på södra Lidingö, nerför gångstigen efter Mölnavägens slut. Medtag gärna stolar och vänner. Varmt välkomna!

I arrangemang av Gunnar Ekelöf-sällskapet och Centre for Scandinavian Studies, Lund.

 

 

http://www.lidingo.se/toppmeny/kulturfritid/kultur/kulturarv/omradedsydostralidingo/12molnabrygga.4.2e2f4c114d5435c2fdc13f.html