Årsberättelse för Ekelöfsällskapet verksamhetsåret 2016

Under det gångna året har en rad aktiviteter ägt rum.
I februari började sällskapet med den öppna studiecirkeln Bok för bok där vi går igenom Ekelöfs diktsamlingar så som de trycktes i sina förstautgåvor. Svenska Akademien gav 2015 ut Ekelöfs Samlade dikter i deras ursprungsform, inklusive vinjetter, med inledning och kommentarer av Anders Olsson och Anders Mortensen . Den öppna studiecirkeln har pågått nu i snart ett år. I december 2016 hade vi hunnit med sju träffar och kommit fram tom. diktsamlingen Om hösten. Träffarna försiggår på ABF-huset i Stockholm och sker vanligtvis den första måndagen i månaden.
Den 19 augusti presenterade översättaren Nadezjda Voinova sin översättning till ryska av En Mölna-elegi (utgiven av förlaget Ad Marginem i Moskva) i den Ryska bokhandeln i Stockholm. Representanter från Ekelöf-sällskapet deltog.
Under helgen 8/9 oktober genomförde sällskapet seminariet ” Mystik och livssyn hos Delblanc och Ekelöf” på Sigtunastiftelsen i samarbete med stiftelsen och Delblancsällskapet . En rad föreläsare hade inbjudits så som religionsforskaren Anton Geels, författaren Bo Gustavsson, konsthistorikern Görel Cavalli Björkman samt medverkande från de båda sällskapen. Under lördagskvällens konsert med musik med andliga förtecken samtalade poeten Ylva Eggehorn med Erik Schüldt om begreppet andlighet. Följande söndag i radions P2 kretsade Schüldts timslånga program helt kring Ekelöfs diktning, kringgärdad av noga utvald musik.

Under hösten har sällskapet lanserat en ny hemsida som hittas under adressen www.gunnarekelof.se Sidan är under uppbyggnad och vi tänker oss att utöka den med artiklar, material från seminarier, föreläsningsserier, sällskapets Turiketresor mm.
Under året utkom boken Även jag har varit Alfred Vestlund, intervjuer och enkätsvar med och av Gunnar Ekelöf sammanställda av styrelseledamot Daniel Möller med inledning av Magnus Halldin. Lördagen den 28 maj hölls en release på Kafe Klaver på söder i Stockholm där Daniel Möller presenterade boken.
På Svenska Akademiens uppmaning har också boken Dikter i Grönköpings Veckoblad utkommit i passande tid för att kunna skickas ut till sällskapets medlemmar som julgåva. Redaktör Daniel Möller härleder dikter och texter till att vara möjliga Ekelöfalster vilka publicerats i Veckobladet. Redaktören är även ansvarig för den gedigna notapparat som vidlåder boken.
Den 9 april 2016 närvarade vår tidigare ordförande Karin Levander vid en kulturkväll i Gagnef. Anledningen var att man siktar till att döpa en mindre väg efter Ekelöf, då denne ”vacklade som berusad från vägkant till vägkant” i sin ungdom just i denna här byn och fick ett slags uppenbarelse. Beslut om namngivning är ännu inte taget, men en rik kulturkväll med diktläsning, tal och musik hölls i Gagnefs kyrka – sällskapet välkomnar att aktiviteter förekommer utanför huvudstaden kring det som betraktas som Ekelöfs rika eftermäle.
Vid årsmötet på Sigtunastiftelsen 23 maj delades Ekelöf-priset ut till poeten Bigitta Lillpers. John Swedenmark höll ett välkomstföredrag där han presenterade pristagaren, Amelie Björck höll ett tal om Birgitta Lillpers personligt myntade diktning. Talen är publicerade i Ekelöf´et nr 46, 2016/17 som kom ut i december och skickades ut till medlemmarna tillsammans med julgåvan.
Under året har hållits sju styrelsemöten.
Styrelsen planerar för en mängd kommande aktiviteter under hösten 2017 och våren 2018. Vi ber medlemmarna och alla andra hålla utkik på sällskapets hemsida under rubriken Aktuellt för information.
Svante Ögren avgår efter många år som styrelseledamot, varav ett som ordförande 2010, han avtackas varmt .
Vi tackar alla medlemmar för ett innehållsrikt år och ser med tillförsikt fram mot många spännande möten och aktiviteter för Ekelöfvännerna under året 2017.
Astrid Bäckström och Anna Säflund Orstadius, i delat ordförandeskap.

Stockholm 10 april 2016