Måndag 3 april kl 18 på ABF-huset går vi i den öppna studiecirkeln igenom Ekelöfs diktsamling En natt i Otocac

Vi utgår från Svenska Akademiens utgåva, 2015 där diktsamlingarna är utgivna i sin originalform.

Ciceron för aftonen John Swedenmark

Inträde 60 kr ( lokalhyra)11083