Maja Linderoths tonsättning av Sonatform denaturerad prosa kommer att framföras på
festivalen Svensk Musikvår i ett arrangemang för vokalkvartett, den 22:a mars vid en lunchkonsert med start kl.13.30
på Rotundan, Kungliga Operan i Stockholm. Lunchkonserten presenterar verk av kvinnliga tonsättare, vilka alla är medlemmar av Konstmusiksystrar.