”Gunnar Ekelöf och Grönköpings Veckoblad”
Söndag 12 mars kl 13.30 på ABF-huset

Gunnar Ekelöf medverkade regelbundet i Grönköpings Veckoblad, som en av många bakom pseudonymen A:lfr-d V:stl-nd. Äntligen har dessa bidrag samlats i bokform, på uppmaning av Svenska Akademien, och efter träget forskningsarbete av docent litt.vet. Daniel Möller, Lund.
Han presenterar urvalet tillsammans med redaktören för det än i dag utkommande G.V., Ulf Schöldström, vilken inviger oss med ett föredrag i ”Grönköpingsspråket – parodi och pekoral”.  Medlemmar av Gunnar Ekelöf-sällskapet bidrar med deklamation av ett par sällsynta skaldestycken.
Ett evenemang att icke missa!
Deltagande i busstransfer morgonen d.s. föranmäles hos Postnordmästare P. Brunander.

Välkommen till Sällskapsliv, Litterära matinéer
på ABF -huset, Sveavägen 41, Stockholm
söndagar kl 13.30-15.00 under vårsäsongen 2017.
arr. DELS

Övriga litterära matinéer i serien Sällskapsliv, våren 2017:

5/3 Personhistoriska Samfundet
19/3 Anna Rydstedt-sällskapet
26/3 Hjalmar Bergman Samfundet
2/4 Helga Henschens vänner