Styrelsen har under året bestått av Lotta Muth ordförande, John Swedenmark sekreterare, Astrid Linder kassör. Övriga ledamöter: Anders Claesson, Karin Levander, Astrid Bäckström och Anna Säflund-Orstadius, Daniel Möller samt ständigt adjungerad Bo Alström.

Valberedning: Anders Claesson och Bo Alström (sammankallande). Revisorer: Maria Kron och Marie-Louise Flemberg (suppleant).

Under året har det hållits 2 ordinarie styrelsemöten, samt ett konstituerande möte i samband med årsmötet 2022.

På årsmötet 7 maj avtackades Johan Flemberg som ledamot och Carl Ehrenkrona som kassör. Astrid Linder valdes om ny kassör och Firat Ceweri valdes in som ny ledamot.

I början av året erhöll sällskapet en donation från Gunnar Ekelöfs dotter Susanne bestående av privata fotografier från Ekelöfs uppväxt samt från den resa som Gunnar och Ingrid gjorde till Turkiet 1965.
På årsmötet höll Anders Claesson ledamot i styrelsen en uppskattad presentation med ett urval av bilder från donationen.

Den 19 februari gästade Jesper Högström Sigtunastiftelsen (biblioteket) och berättade om skrivandet av sin bok om Tora Dahl. Astrid Bäckström modererade.

Den 30 november hölls en uppskattad och välbesökt uppläsning på Kurdistan Regional Government (KRG) i Stockholm av översättningar av Ekelöf-dikter på flera olika språk: arabiska, kinesiska, tyska, kurdiska och turkiska. Det blev mycket lyckat och kommer att upprepas i Uppsala och i Sigtuna under 2023.

Sällskapet fick även under året en inbjudan till cikadaguidning i Sundby Gård i Huddinge från Göran Bäckstrand, den 19 juni respektive 3 juli. Karin Levander från styrelsen deltog den 3 juli.

Sällskapets räkenskaper för 2022 samt revisorns rapport redovisas vid årsmötet.