Verksamhetsberättelse för Gunnar Ekelöf-sällskapet för år 2019

Styrelsen har under året bestått av Astrid Bäckström och Anna Säflund-Orstadius i delat ordförandeskap, John Swedenmark sekreterare, Carl Ehrenkrona kassör. Övriga ledamöter: Anders Claesson, Johan Flemberg, Karin Levander, Lotta Muth, Daniel Möller samt ständigt adjungerade Astrid Linder och Bo Alström. Valberedning: Ingalill Blad-Ögren och Bo Alström. Revisorer: Astrid Linder och Claes Sundelin.

Under året har det hållits fem ordinarie styrelsemöten, samt ett konstituerande möte i samband med årsmötet 2019.

2018 års julgåva blev tämligen försenad men kom ut till medlemmarna i form av en sommargåva, boken Broder. Brevväxlingen mellan Gunnar Ekelöf och bröderna  Gunnar och Ivar Hjorthén på Tragus förlag. 

2019 års julgåva ser ut att bli ytterligare försenad och beräknas hamna hos medlemmarna under oktober månad, en brevväxling mellan Gunnar Ekelöf och Gunnel Bergström, hans första hustru. Boken utkommer på Ellerströms förlag under hösten 2020.

Den 11 april gavs evenemanget ”Ekelöf spelade inte marimba” på Rönnells Antikvariat i Stockholm. Skådespelaren Henric Holmberg, marimbisten Daniel Berg och litteraturvetaren Anders Mortensen tog sig an ”Absentia animi” och andra Ekelöfdikter i en dramatiserad föreställning. Kvällen genomfördes med stöd av Svenska Akademien.

 Gunnar Ekelöf-sällskapets styrelse gjorde utskick till medlemmarna bl.a med ett erbjudande från Hypnagoga Press angående deras cd Nausikaa, där röstinspelningar med Gunnar Ekelöf blandas med akustiska instrument som bearbetats elektroniskt.

Under hösten 2019 planerades en kväll i Eskilstuna om diktsamlingen En natt i Otočac från 1961 och Gunnar Ekelöfs jugoslaviska resa. Föredrag samt musik från området. Evenemanget har nu skjutits framåt i tiden.

Summan för Gunnar Ekelöf-priset har höjts till 50.000 kr och priset delas hädanefter ut vart tredje år.

En ”cikadavandring” i Huddingetrakten företogs den 15 juni i arrangemang av Harry Martinson-sällskapet tillsammans med Karin Boye-sällskapet och Naturskyddsföreningen. Anna Säflund-Orstadius valde och läste upp lyrik av Gunnar Ekelöf och Göran Bäckstrand läste ur Harry Martinsons Cikada. Outi Kilkki från Naturskyddsföreningen i Värmdö visade området där Huddinges bergscikador finns.

Förslag från medlemmar har under året kommit på en serie om Ekelöf och konsten. Styrelsen kan tänka sig att adjungera personer som är villiga att organisera detta.

En litterär skylt vid Mölna brygga är på gång – detta sker i samarbete mellan Hembygdsföreningen på Lidingö, Lidingös kulturnämnd och Karin Levander som sköter kontakten från Ekelöf-sällskapets sida. Invigningen planerades till i maj 2020, och blir förhoppningsvis av hösten 2020.