Styrelsen har under året bestått av Astrid Bäckström och Anna Säflund-Orstadius i delat ordförandeskap, John Swedenmark sekreterare, Carl Ehrenkrona kassör. Övriga ledamöter: Anders Claesson, Johan Flemberg, Karin Levander, Lotta Muth, Daniel Möller samt ständigt adjungerade Astrid Linder och Bo Alström. Valberedning: Ingalill Blad-Ögren och Bo Alström. Revisorer: Astrid Linder och Claes Sundelin.

Året som gått har präglats av coronan varför endast två ordinarie fysiska styrelsemöten hållits. I gengäld har styrelsen korresponderat livligt via mail samt tagit många per capsulambeslut.

Flera möten har hållits i kommittén för Gunnar Ekelöf-priset. I juryn ingår Amelie Björk, Anders Claesson, Sebastian Lönnlöv, Lotta Muth, John Swedenmark och Anna Säflund-Orstadius.

14-15 mars arrangerades på Sigtunastiftelsen ett symposium om att översätta Gunnar Ekelöf, rubricerat Min själ älskar så de främmande orden. Det genomfördes med ekonomiskt stöd av Svenska Akademien och Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Symposiet ägnades i första hand åt erfarenhetsutbyte mellan Ekelöfs översättare till ryska, tyska, polska respektive kurdiska. Deltagande översättare: Natalja Press, Klaus Jürgen Liedtke, Leonard Neuger, Firat Ceweri och Rizgar Shekani. I symposiet, som leddes av Lars Kleberg, professor i ryska och själv översättare, ingick en workshop med spontanöversättning ledd av översättarkollegan  John Swedenmark. 

Seminariet hade även en offentlig del under den andra dagen i Sigtunastiftelsens bibliotek, med uppläsningar och med uruppförandet av det nykomponerade verket Opus Incertum av Henrik Denerin, framfört av trombonisten Ivo Nilsson och slagverkaren Jonny Axelsson. 

2019 och 2020 års julgåva skickades till medlemmarna i augusti i form av boken Med sorgsna ögon. Den rymmer Gunnar Ekelöfs brev åren 1930 -1934 till första hustrun Gunnel Bergström, kommentarer samt två essäer av Pia-Kristina Garde respektive Johan Svedjedal.

5 september invigdes en litterär skylt vid Mölna brygga på Lidingö. Skylten berättar om En Mölna-elegi och om Gunnar Ekelöfs återkommande vistelser hos författarparet Tora Dahl och Knut Jaensson på Lidingö.

DELS, de litterära sällskapens samorganisation, har under år 2020 utgivit antologin Sverige läser till vilken vår sekreterare John Swedenmark har valt några omistliga ekelöfdikter.  

Många planer för året så som en litterär kväll i Eskilstuna utifrån diktsamlingen En natt i Otočac och en ”cikadavandring” tillsammans med Harry Martinson-sällskapet, har skjutits på framtiden av pandemiska skäl.