Verksamhetsberättelse för Gunnar Ekelöf-sällskapet för år 2021

Styrelsen har under året bestått av Lotta Muth ordförande, John Swedenmark sekreterare, Carl Ehrenkrona kassör. Övriga ledamöter: Anders Claesson, Johan Flemberg, Karin Levander, Astrid Bäckström och Anna Säflund-Orstadius, Daniel Möller samt ständigt adjungerade Astrid Linder och Bo Alström. Valberedning: Ingalill Blad-Ögren och Bo Alström. Revisorer: Astrid Linder och Claes Sundelin.

Under året har det på grund av coronaepidemin endast hållits två ordinarie styrelsemöten, samt ett konstituerande möte i samband med årsmötet 2021.

Juryn för Ekelöfpriset har dock varit aktiv och utsett en mottagare av Ekelöfpriset: Leif Holmstrand. Priset, 50 000 kr delades ut vid en ceremoni i samband med sällskapets årsmöte den 11 september i Sigtuna. I juryn ingår Amelie Björck, Anders Claesson, Sebastian Lönnlöv, Lotta Muth, John Swedenmark och Anna Säflund-Orstadius.

På årsmötet valdes Lotta Muth in som ny ordförande.

Carl Ehrenkrona annonserade att han avgår som kassör i sällskapet inför årsmötet 2022. 

Under hösten donerade sällskapet en samling med trådband som kanske tillhört Gunnar Ekelöf till Kungliga Biblioteket.

Sällskapet fick även under året en inbjudan till cikadaguidning i Sundby Gård i Huddinge från  Göran Bäckstrand, den 20/6 respektive 4/7. John Swedenmark deltog.