Också jag har varit Alfred Vestlund : Intervjuer och enkätsvar med och av Gunnar Ekelöf

Gunnar Ekelöf (190768) intervjuades ofta och medverkade i åtskilliga tidnings- och tidskriftsenkäter. Här har nära nog samtliga kända intervjuer och enkätsvar med och av honom samlats. Den äldsta texten är en intervju om tidskriften Spektrum, publicerad i norska Dagbladet i april 1932. Bokens titel är ett citat ur en artikel från 1952 i Svenska Dagbladet där poeten avslöjar att han publicerat sig under pseudonymen A:lfr-d V:stl-nd i Grönköpings Veckoblad.
Daniel Möller, bokens redaktör, är forskare i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och sedan tio år ledamot av Gunnar Ekelöfsällskapets styrelse.

Köp boken här.