Kritiker i BLM

En samling med Ekelöfs alla 214 recensioner i Bonniers Litterära Magasin 1934-62. Boken omfattar 598 sidor.

ISBN 91-974050-7-8

 

 

Press:

Läs BLM:s egen recension i nr 2 2003

Läs Svenska Dagbladets understreckare 26 april 2003

Läs Dagens Nyheters recension 4 juni 2003.