Gunnar Ekelöfs Heminspelningar (CD, 2000)

Gunnar Ekelöf gjorde under -50 och -60talen ett flertal diktinläsningar. En del av dessa finns i Sveriges Radios arkiv. Andra är utgivna på skiva. Fem dikter fanns på LP-skivan Svenska Diktarröster II 1955, några dikter ur Färjesång gavs ut på EP av Bonniers Författarskivor 1956, och en LP med Diwan över Fursten av Emgion och fem dikter ur Vägvisare till Underjorden gavs ut av Sveriges Radio 1967. Den sistnämnda finns även utgiven på kassett.

Men Ekelöf gjorde också några heminspelningar, under rätt primitiva förhållanden. Originalbanden (stål- och trådband) förvaras hos Ingrid Ekelöf i Sigtuna.

Det är med stolthet och glädje Gunnar Ekelöf-sällskapet kan presentera ett urval av dessa inläsningar på CD. De ursprungligen svaga och brusiga inspelningarna har förstärkts och varsamt brusreducerats med datorns hjälp. Vissa rester av brus och oljud finns kvar, och har inte gått att ta bort utan att förvränga Ekelöfs röst alltför mycket.

Men det är ju inte ljudkvalitén som är det viktiga med denna utgåva! Ekelöf är en slående briljant uppläsare, med en säregen blandning av saklighet och engagemang. Här finns några av hans vackraste och största dikter, som En ros från Allmag och Röster under jorden, ur Om Hösten 1951. Dessa inläsningar är från 50-talet, medan dikterna ur Sagan om Fatumeh är inspelade 1966 eller 1967 i Sigtunahemmet. Det har inte varit möjligt att fastställa exakt när alla inspelningar gjordes.

Gunnar Ekelöf-sällskapet vill tacka Ingrid och Suzanne Ekelöf för välvilligt och entusiastiskt tillstånd till utgivning. Tack också till Bo Alström och Astrid Linder för praktisk hjälp att få fram originalbanden. Att vi nu får tillfälle att höra 1900-talets störste poet läsa sina dikter i hittills outgivna och, förutom för ett fåtal personer, okända inspelningar, får betraktas som en liten sensation.

 

Skivan innehåller:

 1. Hallå där 0:40

Ur Färjesång 1941:

 1. Tag och skriv, diktsvit 12:42

Ur Om hösten 1951:

 1. En ros från Allmag, diktsvit 12:32
 2. Fågeln 3:39
 3. Dordogne 2:08
 4. Röster under jorden 12:20
 5. En dröm (verklig) 4:13

Ur Sagan om Fatumeh 1966:

 1. Ormhuvud I 1:24
 2. Guzla 4:57
 3. Joachim och Anna 4:12
 4. Joasaph och Fatumeh 7:18
 5. Xoanon 5:35
 6. Ormhuvud II 0:52

 

Total speltid 72:32

 

Lyssna på några smakprov från skivan.

OBS: Under uppdatering

Du måste ha programmet RealPlayer, som är gratis och kan hämtas här.

 

Första dikten ur Tag och skriv ur Färjesång

Första dikten ur En ros från Allmag ur Om hösten

Ormhuvud I ur Sagan om Fatumeh


PRESS:Svenska Dagbladets recension av skivan, publicerad 4 januari -00 (länk saknas)

Inslag i Godmorgon Världen 16 januari -00, i RealAudio