Följande brev skickades per post till medlemmarna i augusti 2020:

Kära medlemmar i Gunnar Ekelöf-sällskapet!

2020 är ett svårt år för hela världen, och pandemin går också ut över ett litterärt sällskaps verksamhet. Det är omöjligt att ordna sammankomster, och det har även varit svårt att sköta styrelsearbetet på distans.

I våras bestämde vi att flytta årsmötet och utdelandet av Gunnar Ekelöf-priset till den 20 september, i hopp om att riskerna skulle ha minskat och restriktionerna lyfts bort. Så är inte fallet. Styrelsen har gjort bedömningen att ett årsmöte där stora delar av medlemsskaran inte kan närvara, däribland flera styrelsemedlemmar, inte kan göra anspråk på att vara giltigt. Inte heller en pris-utdelning går att genomföra.

Stadgarna innehåller ingen katastrofklausul, utan det står bara att årsmöte ska hållas före maj månads utgång. Vi har därför fattat beslut om att:

Årsmöte för verksamhetsåren 2019 och 2020 flyttas till Sigtunastiftelsen i maj 2021. Datum meddelas senare. Eventuellt förläggs mötet då utomhus.

Mötet har då även att ta ställning till om detta var ett riktigt beslut.

Som plåster på såren för utebliven verksamhet – och eftersom den tilltänkta julgåvan för 2019 gick i stöpet av skäl som inte kan skyllas på COVID-19 – har vi hos ellerströms förlag köpt en delupplaga av boken som offentliggör Gunnar Ekelöfs korrespondens med första hustrun Gunnel Bergström, sammanställd av Pia-Kristina Garde. Den innehållsrika boken blir julgåva för både 2019 och 2020 – och så fort tillfälle ges tänker vi också ordna en sammankomst kring boken.

Sorgsna ögon distribueras till alla medlemmar under oktober månad.

Styrelsen tittar också framåt och förbereder för när verksamheten kan komma igång igen. Runt årskiftet kommer ny information om års-mötet och andra aktiviteter. Se även vår hemsida!