Nu finns unika och förmodligen outtömliga möjligheter att utforska Ekelöfs första diktsamling åt alla möjliga håll. Litteraturbanken har med Suzanne Ekelöfs tillåtelse publicerat diktsamlingen och alla dess varianter, därtill kringmaterial som utkast, manuskript och dokument, samt möjlighet att söka i exemplar som Ekelöf dedicerat och kommenterat och fört in ändringar i.

 

Motorn i arbetet har varit Peter Ejewall från Uppsala universitetsbiblioteks handskriftsavdelning, med sin djupa kunskap om manuskriptläget. Sen har Dick Claésson och Paulina Helgeson från Litteraturbanken med osparad möda lagt ut alltsammans i läsbart och navigerbart skick, så att det bara är att ge sig in.

Skicka gärna rapporter om era färder i materialet till info@gunnarekelof.se så publicerar vi sammanfattningar här på hemsidan!